Avsnitt 3

Vi återvänder till Grekland i det tredje avsnittet av The Minoan Affair.