Avsnitt 4

Automatiserad gruvdrift

Rollpersonerna kommer till gruvan efter att blivit väckta av sprängningarna.